Knihy a jiné vázané publikace

Vyrábíme knihy – vytiskneme a zknihaříme vaše literární dílo bez ohledu na druh či žánr. Tiskneme v malých i velkých nákladech. Dodejte tisková data, o zbytek se postaráme.

Beletrie, poezie, odborné publikace, …, naučná literatura, dětské knihy, paperbacky, zpěvníky, komiksy, knihy o osobním rozvoji, kuchařky, obrazové publikace, náboženské a esoterické knihy, cestopisy, učebnice, slovníky atd. – zřejmě každý žánr či typ knihy už nám prošel rukama. Tisk a vazby knih jsou naše specialita, děláme to dobře a děláme to rádi.

Kniha – její dvojí podstata

Dvojí podstata knihy… kniha jako literární dílo a kniha jako materiální produkt

Literární stránka věci – idea, jazyk, vyjádření, text, grafické zpracování atd. – je dílem autora či autorského týmu. Materiální stránka věci – kniha jako fyzický produkt – je dílem odborníka na výrobu knih, odborníka na tisk a knihařské práce, práce pro náš tým.

Napsali jste knihu a chcete ji předat světu? My knihy vyrábíme a naše služby jsou vám k dispozici. Vyrábíme knihy v malých i velkých nákladech, jsme vybaveni pro různé typy knižních vazeb a umíme vyhovět vašim různorodým požadavkům na design a estetiku.

Formulář pro rychlé zadání poptávky
a prostor pro vaše dotazy a požadavky.

 

Jednotlivé části knihy

Kniha má přesně stanovenou podobu a každá její součást má svůj název. Jednotlivé součásti knihy můžeme rozdělit na dvě skupiny: hmotné části (jedná se spíše o technickou stránku věci – pojmy, které se mají souvislost především s vlastní knihařinou, z jakých elementů je kniha složena dohromady) a obsahové části (části, které se týkají samotného knižního bloku, jaké texty mají obsahovat určité strany a jak mají být řazeny).

Hmotné části knihy

 • Knižní blok = vytisknuté, svázané a oříznuté listy knihy. Způsob spojení litů do knižního bloku je dán zvoleným typem knižní vazby. S knihami je nejčastěji spojována tuhá šitá vazba V8, v oblibě jsou ale i měkké vazby, obvykle vazba V2 nebo V4 (svou roli mohou hrát i speciální vazby, např. kroužková). Knižní blok je zavěšen do desek, způsob zavěšení je opět dán zvoleným typem knižní vazby.
 • Desky / Obálka =  slouží k ochraně knižního bloku. V případě tuhé vazby jsou desky vyrobeny z lepenky a potaženy potahovým materiálem, v případě měkké vazby hovoříme o obálce, která je vyrobena z kartonu (papír vyšší gramáže) a obvykle bývá povrchově upravena.
 • Přebal = obaluje desky knihy, má ochrannou a informativní funkci. Obvykle se jedná o dvojlist tužšího papíru, který je potištěn jen z jedné strany a je graficky sjednocený s deskami.
 • Potah =  jedná se o papír, textil nebo jiný materiál, kterým je potažena lepenka desek u knih s tuhou vazbou. Jeho účelem je zakrytí a spojení jednotlivých lepenkových dílů.
 • Hřbet = jedná se o součást desek / obálky. U knih s tuhou vazbou je vyroben z lepenky a prostřednictvím potahu je spojen do jednoho celku s přední a zadní stranou desek; může být rovný nebo zakulacený. U knih s měkkou vazbou není hřbet tvořen samostatným elementem, je vymezen dvěma rýhami přímo v obálkovém listu.
 • Předsádky = jedná se o dvojlisty tužšího papíru, které zavěšují knižní blok do desek u knih s tuhou vazbou (zavěšení = spojení desek s blokem). Předsádky mohou být z bílého nebo barevného papíru, mohou být i potištěné, ale zpravidla zůstávají čisté.
 • Přídeští = vnitřní strana desek na niž je přilepena předsádka.
 • Záložka = jedná se o textilní proužek (lacetka), který je na jednom konci vlepen do hřbetu knihy, druhý konec je volný (s dostatečným přesahem přes délku hřbetu tak, aby po uchopení záložka prošla pohodlně celým knižním blokem). Záložky mohou mít různé barvy a u publikací s větším rozsahem jich může být i několik.
 • Kapitálek = jedná se o proužek textilie, který je vlepený do hřbetu knihy (na obou stranách hřbetu) tak, aby zakrýval mezeru mezi knižním blokem a deskami. Podobně jako záložka může mít různé barvy. V současné době má spíše estetický než praktický význam.

 

Obsahové části knihy (zdroj: výukové materiály SŠPU Opava)

 • Anotace = krátký odstavec podávající bližší informace o zaměření a obsahu knihy.
 • Patitul (předtitul) = první strana knihy, obsahuje často pouze název knihy nebo jméno autora, vydavatelství. Vznikl z praktických důvodů, aby chránil samotný titulní list. Plní ale i estetickou funkci – vytváří postupný přechod k titulnímu listu a dalším částem knihy. Bývá velmi jednoduše řešený. Musí být umístěn vždy vpravo.
 • Signet = značka nakladatelství nebo edice umístěná v knize na první liché stránce.
 • Hlavní titulní list = tvoří vstup do knihy a také její vizitku. Graficky musí harmonizovat s celkovou úpravou knihy. Obvykle bývá vpravo. Uvádí se na něm obvykle název knihy, jméno autora, název nakladatelství.
 • Frontispice (frontispis) = protititul, bývá umístěn obvykle na levé straně naproti hlavnímu titulu listu. Často bývá řešen celostránkový obrázek (ilustrace či fotografie), který se vztahuje k celé knize. Někdy se řeší jako dvoustrana společně s hlavním titulním listem.
 • Vydavatelský záznam (copyright) = Údaje o autorských právech se jmény ilustrátora, překladatele, knižního grafika atd. Najdeme i zde ISBN. Nachází se na rubové straně hlavního titulu (vždy vlevo).
 • Dedikace = věnování. Bývá buď na straně s vydavatelskými záznamy, nebo na samostatné straně za hlavním titulním listem.
 • Předmluva a úvod = měla by začínat vždy na pravé straně. Je možné ji odlišit od hlavního textu např. kurzívou nebo větším stupněm písma, nikdy však menším.
 • Mezititul = vyskytuje se jen v některých knihách, které se skládají z několika větších celků. Mezititul od sebe tyto celky knihy odděluje. Umisťuje se samostatně, vždy na pravé straně. Písmo je menší než na hlavním titulním listu. Rubová strana zůstává většinou nepotištěná (vakát).
 • Vakát = nepotištěná stránka v knize např. na rubu mezititulu, celostránkové ilustrace apod. Smí být umístěn pouze vlevo.
 • Motto = krátký citát se vztahem k obsahu knihy. Obvykle bývá na začátku knihy za titulním hlavním listem. Často bývá sázeno kurzívou.
 • Obsah = umisťuje se buď na začátku za hlavní titul (u naučné literatury), nebo na konci před tiráž (u beletrie). Měl by začínat vždy na pravé straně.
 • Seznam vyobrazení (obrázků) = vyskytuje se zejména u naučné literatury. Bývá umístěn na začátku nebo na konci knihy.
 • Poznámky a vysvětlivky = mohou být na konci textu (pod čarou na stránce, nebo na konci kapitoly), nebo jako samostatný odstavec v textu (o 2 – 3 stupně menší písmo než hlavní text), nebo mohou být všechny na jednom místě na konci knihy. V textu se vyznačují *), 1), 2) atd.
 • Rejstřík, seznam literatury, slovník pojmů = umisťují se na konci knihy před tiráž. Upravují se v souladu s celou knihou, ale měly by působit méně výrazným pojmem, než hlavní text.
 • Doslov = měl by začínat na pravé straně. Může být odlišen kurzívou, nebo menším stupněm písma.
 • Cizojazyčné resumé = stručný obsah knihy v jiném jazyce. Obvykle v naučné literatuře.
 • Tiráž = Z francouzského (tirrage). Souhrn vydavatelských a výrobních údajů o knize. Umisťuje se na poslední straně knižního bloku. Většinou bývá vlevo, pouze v případě, že zůstane levá strana volná (vakát), můžeme tiráž umístit vpravo.
 • Exlibris (Ex libris) = Označení vlastníka knihy, které se vlepuje do knihy na přídeští.