do E-SHOPu

Tisk letáků a letákových skládaček

Leták – účinný marketingový nástroj, který Vám pomůže upoutat pozornost vaší cílové skupiny a přiblížit vaši značku nebo produkty potenciálním zákazníkům.

NESKLÁDANÉ LETÁKY | SKLÁDANÉ LETÁKY | PŘÍBALOVÉ LETÁKY
Reklamní letáky, akční letáky, volební letáky, propagační letáky, prezentační letáky, produktové letáky, informační letáky, turistické letáky, kulturní letáky, … Po obsahové stránce to mohou být rozdílné druhy tiskovin, po výrobní stránce se ale jedná pořád o jedno a totéž – prostě, LETÁK (leaflet).
Pro nás není rozhodující CO chcete vytisknout, ale JAK to chcete vytisknout.

Řekněte to... letákem :)

Letáky jsou nejjednodušší formou informačních a reklamních tiskovin – je to nekomplikovaný způsob předání informací a oblíbená, levná, praktická a přehledná forma prezentace a propagace. Klasický leták tvoří jeden list papíru, který může být ve finální podobě složený na menší formát. Letáky obsahují krátké a výrazné informace, obrázky a grafiku, jejichž hlavním účelem je upoutat pozornost cílové skupiny. Letáky jsou běžným nástrojem marketingu a komunikace v obchodním prostředí i ve veřejném životě.

Jedním klikem přímo do kategorie LETÁKY | SKLÁDAČKY  = rychlé zadání zakázky výběrem z přednastavených výrobních parametrů. 

Formulář rychlé poptávky = zadání zakázky mimo prostředí e-shopu nebo prostor pro vaše dotazy a požadavky.

Každá cílová skupina „slyší“ na něco jiného… designér to musí umět „trefit“ a výrobce (tiskárna) to musí umět vyrobit. Při výrobě je proto třeba zajistit:

  • dostupnost standardních i nestandardních formátů – obvyklá velikost neskládaných letáků je do formátu A4 (větší formáty jsou už jsou považovány spíše za plakáty);
  • širokou škálu papírů – od standardních v různých gramážích (křídový matný/lesklý a ofsetový) až po speciality v podobě kreativních grafických papírů;
  • kvalitní tisk jednostranný i oboustranný, barevný i černobílý, přímé barvy – kvalitní tisk v uvedených variantách je při výrobě letáků alfou i omegou; 
  • a ještě něco navíc – různé možnosti zušlechtění povrchu nebo dostupnost různých méně běžných technologií a operací jako je perforace, děrování, zlacení nebo třeba lepení vzorků.

Letáky neskládané

Neskládaný leták je jednoduchý letákový list jehož grafické zpracování staví na celoplošném efektu sdělení, není primárně určen ke skládání (je bez bigování, rylování či falcování). Výsledný design (neskládaných) letáků může být velmi různorodý, protože se podřizuje hlavnímu účelu každého letáku – přilákání pozornosti cílového publika. Letáky jsou vhodné pro rychlé sdělení konkrétních informací, jako jsou nabídky, akce, nebo novinky. Jsou často rozesílány poštou nebo distribuovány přímo v rámci obchodů a veřejných míst.

Jedním klikem přímo k produktu NESKLÁDANÝ LETÁK = rychlé zadání zakázky výběrem z přednastavených výrobních parametrů. 

Formulář rychlé poptávky = zadání zakázky mimo prostředí e-shopu nebo prostor pro vaše dotazy a požadavky.

Neskládané letáky mohou být tištěny jednostranně nebo oboustranně v závislosti na typu prezentovaných informací a účelu použití. Mají často jednoduchý a přehledný layout, který umožňuje rychlé pochopení obsahu. Jsou ideální pro sdělení krátkých a jednoduchých zpráv, jako jsou akční nabídky, upozornění na události nebo rychlé informace o nových produktech.

Letáky skládané – skládačky

Skládaný leták je letákový list s jedním nebo více lomy, které umožňují jeho složení na menšího velikost. To poskytuje prostor pro sdělení více informací ve strukturovanějším formátu. Více stran znamená více místa pro detailnější informace, jejich systematické členění a rozvržení. Skládané letáky jsou často využívány při prezentaci rozsáhlejších produktových řad, popisech poskytovaných služeb, vyobrazení turistických tras, pro instruktáže a návody apod. Obvykle poskytují obsáhlejší sdělení, proto bývají někdy (chybně :) označovány jako brožury. 

Jedním klikem přímo do kategorie LETÁKY | SKLÁDAČKY = rychlé zadání zakázky výběrem z přednastavených výrobních parametrů. 

Formulář rychlé poptávky = zadání zakázky mimo prostředí e-shopu nebo prostor pro vaše dotazy a požadavky.

Nejčastěji se u skládaných letáků setkáme s jednoduchým nebo s dvojitým lomem. S počtem lomů se samozřejmě fantazii grafiků meze nekladou, jen jednoduchý a dvojitý lom je u letákových skládaček dobře uchopitelná a praktická forma jak co do uspořádání informací, tak co do vlastní výroby. Letáky s jednoduchým lomem umožňují uspořádání designu na 4 strany, letáky s dvojitým lomem pak umožňují rozložení obsahu na 6 stran.

Příbalové letáky

Příbalové letáky, lidově „příbaláky“, jsou na letákovém poli tak trochu samostatnou kategorií. Nemají totiž mnoho společného s reklamou a propagací, jejich posláním je hlavně informovat. Obvykle jde o přehledné vtěsnání velkého množství informací do malého prostoru a následné složení na hodně malý formát. Příbalové letáky bývají připojovány k produktu nebo jeho obalu (např. vkládány do krabiček) tak, aby byly pro zákazníka snadno  přístupné. Obvykle obsahují detailní informace o produktu, návody na použití, bezpečnostní upozornění apod.

Jedním klikem přímo do kategorie PŘÍBALOVÉ LETÁKY = rychlé zadání zakázky výběrem z přednastavených výrobních parametrů. 

Formulář rychlé poptávky = zadání zakázky mimo prostředí e-shopu nebo prostor pro vaše dotazy a požadavky.

Příbalové letáky se obvykle vyrábí z papírů nižších gramáží, tisknou se oboustranně a mají nekomplikovaný design. Skládání na výsledný formát se realizuje pomocí knihařské techniky zvané falcování.

Nejtypičtějším příkladem příbalových letáků, který všichni známe, jsou příbalové letáky přikládané k produktům farmaceutického průmyslu – příbalové informace k lékům. U výrobků mimo farmaceutický průmysl je pro příbalový leták používán spíše termín Návod k použití.