Vazby vícestránkových dokumentů

Vyberte si, která z vazeb je pro vaši tiskovinu ta pravá. Výroba knižních vazeb V1 – V8, kroužkové vazby, blokové vazby a další související knihařské práce patří už mnoho let do repertoáru našich služeb. 

V5
V6
V7
V8 

Falešná V8
Kroužková vazba
Lepená bloková vazba

Brožura, katalog, časopis, kniha, učebnice, skripta, sešit, diář, zápisník, manuál, publikace, výroční zpráva, návod, pracovní sešit, almanach, dokumentace, omalovánky, závěrečná práce, sborník, průvodce, příručka, blok, paperback atd.

Co mají výše uvedené tiskoviny společné? Na první pohled téměř nic – jsou (nebo mohou být) velmi různorodé po obsahové stránce, setkáváme se s nimi napříč různými obory, nejsou typicky určeny pro malé ani pro velké, pro ženy či muže, atd. – odlišností bychom našli mnoho, společný rys prakticky jen jeden. Jedná se o vícestránkové dokumenty (tiskoviny), jejichž listy jsou spojeny do jednoho celku nějakým typem vazby.

Sešitová vazba V1

Sešitová s vazba V1 patří k nejobvyklejším a nejjednodušším typům knižní vazby, který se hodí na zpracování tiskovin s menším počtem listů. Vazba V1 se řadí k tzv. měkkým vazbám (obálka je vyrobena z měkkého materiálu – obvykle z papíru nebo kartonu). Při výrobě V1 jsou jednotlivé složky (dvojlisty) sneseny vkládáním do sebe a následně jsou společně s obálkou ve hřbetním lomu sešity drátem (drátěnými skobkami), celek se pak ořízne ze tří stran. Sešitová vazba V1 je vhodná pouze pro tiskoviny s menším rozsahem stran – reálný rozsah stran je přímo závislý na zvoleném druhu a gramáži papíru.

Formulář pro rychlé zadání poptávky
a prostor pro vaše dotazy a požadavky.

Vazba V1 je praktická, levná a rychle vyrobitelná. Uplatní se při výrobě jednoduchých a málo rozsáhlých brožur, katalogů, časopisů, manuálů, návodů, dokumentace, pracovních a poznámkových sešitů apod.

Z pohledu výroby rozlišujeme vazbu V1 s obálkou a V1 bez obálky. 
V1 bez obálky znamená, že obálka bude vyrobena ze stejného materiálu a za použití stejného výrobního postupu jako listy vnitřního bloku (i v případě, že je obálka od ostatního obsahu oddělena graficky). Použijeme ji v případech, kdy potřebujeme, aby listy držely pohromadě ve správném pořadí, ale jinak na výsledný produkt neklademe přehnané nároky z pohledu životnosti ani estetiky.
V1 s obálkou znamená, že u tiskoviny tohoto typu bude obálka (zevní dvojlist) vyrobena z jiného druhu papíru (vyšší gramáže) a často i za použití jiného výrobního postupu než vnitřní blok (vnitřní dvojlisty). V1 s obálkou je atraktivnější sestrou V1 bez obálky – je stejně praktická, ale dobře provedená obálka může obyčejnou brožuru výrazně povýšit jak z hlediska životnosti, tak z hlediska estetiky. 

Lepená vazba V2

Lepená vazba V2 je rozšířeným a oblíbeným typem měkké vazby s příznivým poměrem cena/výkon. V2 je elegantní, praktická, poměrně levná a vhodná pro použití i u tiskovin s vyšším rozsahem stran (až do tloušťky hřbetu 5 cm); tzn. brožury, katalogy, časopisy, skripta a jiné učebnice, knihy publikace, obsáhlejší návody a manuály, sborníky, výroční zprávy atd.  Knihy s měkkou brožovanou vazbou, tzv. paperbacky jsou velmi praktické z hlediska používání. Z důvodu měkké obálky mají minimalizovanou hmotnost, jsou dobře přenositelné a skladné. 

Formulář pro rychlé zadání poptávky
a prostor pro vaše dotazy a požadavky.

Brožury s vazbou V2 mají vnitřní blok složený z jednotlivých listů, které jsou ve hřbetu slepeny lepidlem (disperzním, tavným nebo polyuretanovým) a knižní blok je následně zavěšen do měkké, čtyřikrát rýhované obálky. Běžným papírem při výrobě knižního bloku je bezdřevý ofset, příp. matná či lesklá křída, nicméně podle svých preferencí můžete sáhnout i po papírech jiného druhu. Obálka je obvykle vyrobena z kartonu – papíru vyšší gramáže (250 – 350 g/m²). Z důvodu vyšší životnosti může být obálka opatřena ochrannou laminací.

Výše uvedené parametry jsou u nás standardní formou výstupu V2, ale v případě zájmu můžeme váš produkt zušlechtit i pomocí dalších technologií jako je ražba, slepotisk, UV lak apod. nebo ozvláštnit obálku klopami s různým přesahem a založením.

Vazba V2 je velmi oblíbenou a současně cenově nejdostupnější volbou pro vazbu knih. Je poměrně rychle a jednoduše vyrobitelná a pěkně vypadá. Nevýhodami lepené vazby jsou: do jisté míry limitovaná životnost (nehodí se pro často a trvale používané publikace) a horší otevíratelnost (vazba sama od sebe nedrží v otevřené poloze, má tendence se zavírat). Pokud byste si přáli neduhy lepené vazby eliminovat sáhněte spíše po šité měkké knižní vazbě V4.

Bloková vazba V3

Bloková vazba V3 je v současné době méně využívaným typem vazby, který je nicméně použitelný pro malonákladové neperiodické publikace merkantilního charakteru, vysokoškolská skripta či malonákladové učebnice. Kromě toho se stále dobře uplatňuje při výrobě bloků vstupenek, šatnových bloků atd. V3 Je použitelná spíše u tiskovin i s nižším rozsahem stran (do tloušťky hřbetu 1 cm).
Vazba V3 je už více méně překonaným typem vazby, který ve srovnání s ostatními s sebou nese víc nevýhod než výhod, nicméně v případě vašeho přání ji pro vás rádi vyrobíme.

Formulář pro rychlé zadání poptávky
a prostor pro vaše dotazy a požadavky.

U tohoto typu publikací je blok vnitřních listů sešitý drátěnými skobkami shora a následně zavěšený (vlepený) do 4× rýhované kartonové obálky. Obálka může být povrchově ošetřena ochrannou laminací nebo jinak zušlechtěna. V3 se hodí spíše pro brožury s menším rozsahem stran – do tloušťky hřbetu cca 10 mm, protože při větším rozsahu stran se pak brožura špatně otevírá. Při aktivním používání může po čase docházet k protrhávání okrajových listů v oblasti drátěných skobek. Takže v praktičnosti, estetice ani životnosti vazba V3 nepřekoná žádnou ze svých modernějších, technologicky vyspělejších sestřenic.

V souvislosti s V3 stojí za zmínku varianta označovaná jako V3a – oblepovaná bloková vazba. Jedná se o alternativu s dělenou obálkou (bez hřbetu) sešitou společně s vnitřním blokem. Obě části obálky jsou 1× rýhované a mohou být nějakým způsobem zušlechtěné. Hřbet brožury je následně oblepen papírem, plátnem nebo jiným potahovým materiálem, přičemž šířka oblepovacího proužku by neměla přesáhnout rýhy obálky. Odolnost tohoto typu vazby je trochu vyšší než u standardní V3 a efekt oblepovacího proužku může být zajímavý i z estetického hlediska.

Nejtypičtějším příkladem použití vazby V3 jsou vysokoškolská skripta, ale i na tomto poli už byla vazba V3 povětšinou vytěsněna vazbou V2.

Měkká šitá vazba V4

Vazba V4 je poctivá knižní vazba s nitěmi šitým vnitřním blokem zavěšeným v měkké obálce. Je vhodná pro tiskoviny, u kterých jsou kladeny vyšší nároky na životnost (ve srovnání např. s V2), ale současně u nich nelze využít tuhou vazbu V8 (např. z důvodu hmotnosti apod.). V4 vyhovuje i pro tiskoviny s větším formátem i s vyšším rozsahem stran. Je vhodná pro publikace, učebnice, velké katalogy, atlasy, periodické i neperiodické tiskoviny zásadnější povahy; V4 použijete všude tam, kde kladete důraz na estetiku a solidní práci.

Formulář pro rychlé zadání poptávky
a prostor pro vaše dotazy a požadavky.

Tuhá šitá vazba V8

Vazba V8 je tradiční, poctivá knižní vazba s nitěmi šitým vnitřním blokem v tvrdých deskách; řadí se k tzv. tuhým knižním vazbám. S ohledem na vysokou pevnost a s tím spojenou životnost je vazba V8 tím nejlepším, co můžete vaší publikaci dopřát. Pevné desky chrání knihu před povrchovým poškozením, nitěmi šitý knižní blok vyhovuje i při velkém rozsahu stran a zajišťuje komfortní používání publikace. V8 použijete všude tam, kde kladete důraz na estetiku, solidnost a životnost; je vhodná pro publikace zásadnější povahy, knihy, učebnice apod.

Formulář pro rychlé zadání poptávky
a prostor pro vaše dotazy a požadavky.

Naším standardním výstupem u publikací s V8 je produkt s vnitřním knižním blokem, který je šitý nitěmi a je zavěšený v tvrdých deskách s papírovým potahem. Papírový potah desek obvykle bývá opatřen také ochrannou laminací (lesklou nebo matnou). Se svými požadavky se ovšem nemusíte nutně vejít do standardu, na vaše přání můžeme vyrobit potah desek i plátěný, syntetický nebo kožený. Kromě toho mohou být desky zušlechtěny např. ražbou, slepotiskem, UV lakem apod. Kniha může a nemusí být opatřena přebalem (svrchní obálka s klopami).

Vnitřní knižní blok vazby V8 je tvořený listy, resp. dvojlisty poskládanými do tzv. složek, které jsou prošity nití a slepené do bloku. Standardním papírem při výrobě knižního bloku je bezdřevý ofset, příp. matná či lesklá křída, nicméně podle svých preferencí můžete sáhnout i po papírech jiného druhu.

Vyrobený vnitřní blok je pak pomocí předsádek vlepen do desek. Předsádky jsou standardně bílé bez potisku (BO, 140 g/m²), ale na vaše přání mohou být potištěné nebo ze speciálního papíru.

Každá správná V8 má hřbet na řezu z obou stran opatřený kapitálkem (což je textilní pásek, který dříve sloužil ke zpevnění a ochraně vazby, v současné době má však spíše estetickou úlohu) a příp. lacetkou (textilní záložkou). Kapitálky i lacetky mohou být různých barev.

Vazba V8 je top mezi vazbami – solidnost, vysoká životnost, vysoký komfort při užívání – tyto vlastnosti jsou dány kombinací tvrdých desek a knižního bloku šitého nitěmi. Šitou vazbu lze na rozdíl od lepené vazby dobře rozevřít a nemá tendence se samovolně zavírat, což umožňuje pohodlné čtení.

Falešná vazba V8

Falešná vazba V8 je jakýmsi hybridem mezi tradiční tuhou knižní vazbou V8 (s vnitřním knižním blokem šitým nitěmi) a relativně levnou a praktickou měkkou knižní vazbou V2 (s lepeným knižním blokem). Z uvedených typů vazeb si falešná vazba V8 bere to praktické – má tvrdé desky s potahem, do kterých je předsádkami fixován lepený knižní blok – to je dobrý kompromis pro poměr cena/výkon. Typickým příkladem použití falešné V8 jsou diplomové práce, ale lze ji samozřejmě dobře využít i u jiných publikací jako jsou knihy, učebnice, almanachy apod.

Formulář pro rychlé zadání poptávky
a prostor pro vaše dotazy a požadavky.

Díky tvrdým deskám falešná V8 boduje po estetické stránce a z hlediska povrchové životnosti. Ve srovnání s šitou vazbou má však lepená vazba při vysoké četnosti používání poněkud nižší životnost knižního bloku a nižší komfort při čtení, protože blok nelze plně rozevřít jako je tomu u tradiční V8. Lze ji uplatnit všude tam, kde chceme, aby věc vypadala pěkně, měla rozumnou cenu, ale už tolik nelpíme na dlouhodobé životnosti při hodně aktivním používání.

Naším standardním výstupem u publikací s falešnou V8 je lepený vnitřní knižní blok (složený z jednotlivých listů, které jsou ve hřbetu slepeny lepidlem), který je následně zavěšen do tuhých desek s papírovým potahem a ochrannou laminací (lesklou nebo matnou). Podle vašeho přání může být potah desek i plátěný, syntetický nebo kožený. Kromě toho mohou být desky zušlechtěny i jinak, např. ražbou, slepotiskem, UV lakem apod. Kniha může a nemusí být opatřena přebalem (svrchní obálka s klopami).

Běžným papírem při výrobě knižního bloku je bezdřevý ofset, příp. matná či lesklá křída, nicméně podle svých preferencí můžete sáhnout i po papírech jiného druhu. Vyrobený vnitřní blok se do desek vlepuje (zavěšuje) pomocí předsádek. Předsádky jsou standardně bílé bez potisku (BO, 140 g/m2), ale na vaše přání mohou být potištěné nebo ze speciálního papíru. Hřbet vnitřního bloku se na řezu z obou stran tradičně opatřuje kapitálkem (což je textilní pásek, který dříve sloužil ke zpevnění a ochraně vazby, v současné době má však spíše estetickou úlohu) a příp. lacetkou (textilní záložkou). Kapitálky i lacetky mohou být různých barev.

Kovová kroužková vazba

Kroužková vazba je speciální technickou vazbou, jejímž prostřednictvím lze rychle a snadno vytvořit atraktivní dokument. Jednotlivé listy tiskoviny jsou k sobě svázány pomocí kovového hřebenového hřbetu. Kroužková vazba je velmi populární a rozšířená pro svou praktičnost, dobrou životnost a pěkný vzhled. Příjemným bonusem je rovněž možnost otáčení stran o 360° bez poškození vazby či listů. Kroužková vazba slouží pro kompletaci různých dokumentů, brožur, manuálů, příruček, katalogů, prezentací, scénářů, skript a jiných učebnic a dokonce i knih.

Formulář pro rychlé zadání poptávky
a prostor pro vaše dotazy a požadavky.

Obálka – titulní a zadní strana – je vyrobena z papíru vyšší gramáže, s potiskem a z důvodu vyšší životnosti může být zalaminovaná nebo jinak zušlechtěná. Další možností při řešení obálky je ochranná transparentní fólie namísto přední strany a karton vyšší gramáže bez potisku na zadní straně.

Kroužková vazba je tradičním typem vazby u nástěnných i stolních kalendářů, proto se často u tohoto typu vazby můžeme setkat s pojmenováním kalendářová vazba.