do E-SHOPu

Komplexní tiskové služby

Ofsetový tisk | digitální tisk | velkoformátový tisk – profesionální tiskové služby s 30letou tradicí. Naše krédo je kvalita, kreativita, zkušenost, inovace, rychlost a dobrá cena.

V oboru polygrafie se pohybujeme už od roku 1991. Dnes vám tak s výrobou tiskovin můžeme předložit více než 30 let zkušeností, odborného know-how, kvalitně a efektivně odváděné práce, péče o tisíce klientů a individuálního přístupu ke každému z vašich projektů. Prostřednictvím komplexních tiskových služeb proměňujeme vaše nápady ve skutečnost a napříč různými obory naplňujeme vaše tiskové potřeby. Chceme vyhovět každému z vašich požadavků na množství, formát či materiál, proto disponujeme digitálním, ofsetovým i velkoformátovým tiskem.

Pošlete nám své zadání a pak nás nechte odvést naši práci, děláme ji rádi a dobře.

Jedním klikem přímo do našeho e-shopu.  Zde si můžete vybrat ze široké škály produktů a svou zakázku zadat snadno a rychle prostým výběrem z přednastavených výrobních parametrů. 

Formulář rychlé poptávky vám poslouží k zadání zakázky mimo prostředí e-shopu, ke specifikaci speciálních požadavků na výrobu či k jakýmkoli dotazům a požadavkům na doplňující informace.

Digitální tisk

Digitální tisk je metoda tisku, jejíž typickou charakteristikou  je digitální přenos dat z PC přímo do tiskového stroje. Ve výrobním procesu digitálního tisku tak odpadá nutnost použití tiskových forem, čímž se  liší od konvenčních metod tisku jako je např. ofset.

Digitální tisk v kostce – jeho hlavní atributy:

1. Digitální přenos dat

Digitální tisk využívá k přenosu tiskových dat do tiskového stroje digitální cestu. K realizaci samotného tisku tak na rozdíl od konvenčních tiskových metod nepotřebuje tiskovou formu (z DTP přímo do tiskového stroje bez mezičlánku CTP). 

2. Elektrofotografie = laserový / tonerový / elektrostatický / suchý tisk

Elektrofotografie  je v oblasti digitálního tisku nejtypičtější a nejrozšířenější (nikoli však jedinou) metodou přenosu barvy na potiskovaný materiál.  Na principu elektrofotografie jsou postaveny i naše tiskárny. Princip: Tiskový stroj (laserová tiskárna) využívá k přenosu obrazu elektrostatický náboj. Na počátku každého cyklu je nabití fotocitlivého válce uvnitř tiskárny. Na ten se následně laserovým paprskem „nakreslí“ obraz, který má být vytištěn – místa osvětlená laserem se vybijí. Dalším krokem je nanesení toneru, který se na válci přichytí jen na vybitých místech. Z válce se pak toner přenese na papír, na kterém je tepelně fixován průchodem přes vyhřívané (zažehlovací) válce.
Pozn.: Další způsoby přenosu obrazu v digitálním tisku jsou  inkoustová a termotransferová metoda.

3. Rychlost a Flexibilita

Digitální tisk je obdivuhodný svou schopností operativně reagovat na požadavky a umožňuje rychlou realizaci tiskových zakázek. Tato metoda je ideální pro menší série, personalizované tisky a projekty s krátkými termíny. Největší ekonomický efekt má digitální tisk při menších objemech výroby.

Ofsetový tisk

Ofsetový tisk je konvenční tisková metoda, která je založená na principu postupného nanášení tekutých barev na povrch potiskovaného média prostřednictvím tiskových desek (kovolistů) a soustavy válců. Jedná se o tzv. nepřímý tisk z plochy. Ofsetový tisk je nejrozšířenější a nejpoužívanější tiskovou technikou.

Ofsetový tisk v kostce – jeho hlavní atributy:

1. Tiskové desky a barvy

Ofsetový tisk začíná výrobou tiskových forem (tiskových desek, kovolistů), přičemž každá z forem má za úkol přenést právě jednu barvu z barevné škály obrazu. Výsledný obraz je pak dán postupným nanášením – soutiskem jednotlivých barevných složek. Všechny barevné  tóny obrazu jsou tak výsledkem mísení pigmentů nanesených přes sebe. Ofsetový tisk používá ofsetové barvy v modelu CMYK (C-cyan/azurová, M-magenta/purpurová, Y-yellow/žlutá, K-black/černá = běžně 4 tiskové desky). Vyžaduje-li design použití speciální barvy, které překračují možnosti čtyřbarevného tisku, uplatňují se tzv. přímé barvy (Pantone, HKS) – pro každou takovou barvu se rovněž vyrábí samostatná tisková forma.
Tisková deska (kovolist) je hliníková deska na níž jsou z jedné strany naneseny dvě vrstvy – vrchní hydrofobní (odpuzující vodu) a spodní hydrofilní (přijímající vodu).
 Princip výroby tiskové formy spočívá v narušení hydrofobní vrstvy laserem v místech, která nemají být vytisknuta. Nenarušená místa tak zůstávají hydrofobní, odpuzují vodu a naopak přijímají mastnou tiskovou barvu. Narušená místa jsou hydrofilní, přijímají vodu, která pak v procesu tisku zabraňuje přilnutí barvy na tiskovou formu v místech, která netvoří výsledný obraz, který má být vytisknutý. Pozn.: Narušení hydrofobní vrstvy na kovolistu může být provedeno i tradičním způsobem vysvícením z filmu, ale tento princip je už prakticky překonán novodobým a progresivnějším digitálně řízeným gravírovacím laserovým paprskem (CTP).

2. Tiskové jednotky a válce, princip tisku

Základními částmi tiskového stroje jsou nakladač, tisková jednotka (jednotky) a vykladač. Vlastní tisková jednotka je tvořena soustavou válců jejichž prostřednictvím se přenáší tisková barva na potiskované médium. Srdcem každé tiskové jednotky je tzv. formový válec obepnutý tiskovou deskou. Formovému válci jsou předřazeny dva systémy, tvořené několika válci – vlhčící zařízení (zvlhčuje povrch tiskové desky v místech, která nemají být vytisknuta) a barevník (nanáší na povrch tiskové desky rovnoměrnou vrstvu barvy – na nezvlhčená místa). Díky součinnosti těchto dvou systémů tisková barva přilne jen k těm místům tiskové formy, která tvoří obraz a mají být vytisknuta (proces je založen na vzájemné odpudivosti mastné tiskové barvy a vody). Z formového válce s tiskovou deskou se tisková barva (nanesený obraz) přenáší na ofsetový (přenosový) válec s pryžovým povrchem, ze kterého se pak za spolupůsobení tlakového válce obraz přenáší na potiskované médium.

3. Kvalita, rychlost, vysoké objemy výroby

Ofsetový tisk se vyznačuje vysoce kvalitní a přesnou reprodukcí obrazu, která je stabilní i vyšších objemech výroby. Způsob přenosu barvy na potiskované médium umožňuje tisknout jemné detaily a i na méně kvalitní papír. Ofsetový tisk umožňuje použití přímých barev, je rychlý (produktivní) a ekonomicky výhodný při vyšších objemech výroby.

Digitální vs. ofsetový tisk

Tiskneme digitálně i ofsetově. Proč? Protože… digitální a ofsetový tisk jsou tiskové techniky s podobnými parametry výstupu – pročež si v mnohém konkurují, ale v mnohém, což je podstatnější, se doplňují. Ani jeden ze způsobů není všeobecně lepší nebo horší, oba mají své neoddiskutovatelné kvality, své výhody a nevýhody (zjednodušeně by se asi dalo říct, že co je nevýhodou jedné metody je výhodou druhé). Každopádně výhodou tisku u nás je možnost volby, otázka volby mezi jednotlivými tiskovými technikami je dána specifickými parametry samotné zakázky, většinou s ohledem na ekonomickou stránku věci.

Digitální tisk

 • Většina výhod digitálního tisku vyplývá hlavního atributu (a také výhody) digitálního tisku, kterým je digitální přenos dat.
 • Nízké (téměř nulové) počáteční náklady a kontrolní výtisk
  Díky digitálnímu přenosu dat z PC přímo do tiskového stroje odpadá nutnost výroby tiskové formy (matrice, kovolistů, tiskových desek). Tím se veškerá příprava výroby zredukuje pouze na kontrolu tiskových dat, archovou montáž, nastavení stroje a kontrolní výtisk, přičemž i všechny tyto úkony jsou obvykle u digitálu jednodušší a méně časově náročné než u ofsetu. Díky digitálnímu přenosu dat (bez nutnosti výroby kovolistů) se rovněž výrazně usnadňuje – zrychluje a hlavně zlevňuje předtisková kontrola – kontrola toho jak bude finální dokument skutečně vypadat. 
 • Rychlost / operativnost – jedno souvisí s druhým
  Díky absolutní minimalizaci přípravy výroby se zvyšuje rychlost přechodu od jedné tiskové úlohy ke druhé, což také umožňuje velmi operativní zařazení krátkodobých a urgentních „hořlavých“ zakázek.
 • Flexibilita / jedinečnost výstupů
  Díky digitálnímu přenosu dat je možné velmi flexibilně měnit design/obsah tištěných dokumentů, což velmi usnadňuje výrobu personalizovaných tiskovin. Každý kus na výstupu z digitální tiskárny může být jedinečný – na každém kusu v zakázce může být jiné jméno, datum, pořadové či identifikační číslo, EAN či QR kód atd. (U ofsetového tisku, s  ohledem na nutnost vyrábět nové a nové kovolisty na každý, byť jen minimálně odlišný dokument, by byla personalizace vysoce nákladnou záležitostí.)
 • Ekonomická efektivnost pro menší objednávky (menší co do objemu tisku)
  Vyplívá z porovnání nákladovosti digitálního a ofsetového tisku. Ve srovnání s ofsetovým tiskem má digitální tisk výrazně nižší, téměř zanedbatelné počáteční náklady (náklady na přípravu výroby), ale trochu vyšší jednotkové náklady (náklady na vlastní tisk jednoho kusu produktu). Podtrženo a sečteno, digitální tisk je jedničkou při menších objemech výroby – množstevní hranice přechodu od digitálního k ofsetovému tisku se pohybuje od stovek do (nižších) tisíců kusů v závislosti na parametrech jednotlivých produktů.

Ofsetový tisk

 • je ekonomicky efektivní při velkých objednávkách (při velkém objednaném množství), protože přes vyšší počáteční náklady na přípravu výroby (které se při velkých objemech výroby umoří), má relativně nízké náklady na vlastní tisk (náklady na výrobu jedné stránky) – čím více kopií se tiskne, tím větší jsou ekonomické výhody;
 • je rychlý / produktivní, pracuje s velkým tiskovým archem, což umožňuje tisk většího množství stránek najednou (ve srovnání s digitálním tiskem);
 • je stabilní s ohledem na kvalitu a přesnost reprodukce.

Velkoformátový tisk

Velkoformátový tisk je speciální tiskový proces, který se používá k vytváření velkých vizuálních prvků pro různé účely na různých materiálech s vysokou přesností a rozlišením.

Velkoformátový tisk v kostce – jeho hlavní atributy:

1. Stěžejní využití

Velkoformátový tisk, také známý jako velkoplošný tisk, je typ tisku, který je široce  využíván v reklamním a marketingovém průmyslu, svou významnou úlohu má i v architektuře,  interiérovém a průmyslovém designu, při sdělování důležitých veřejných informací a ve své jednodušší, méně výpravné, nicméně stále velkoformátové podobě, při zhotovování technické dokumentace. Hlavní úlohou velkoformátového tisku je přitáhnout pozornost zákazníků nebo veřejnosti na velké vzdálenosti a efektivně tak komunikovat zprávu či reklamu. Klasickými výstupy velkoformátového tisku jsou plakáty, billboardy, bannery, samolepící fólie, polepy výloh a mnoho dalších

2. Technologie tisku

Díky pokroku v tiskových technologiích je možné v současnosti dosáhnout vysoké kvality a rozlišení i na velkých formátech, což umožňuje i v oblasti velkoformátového tisku věrně reprodukovat detaily a barevné nuance. Mezi technologie velkoformátového tisku patří:

Tato technologie využívá kapalné inkousty, které jsou aplikovány na povrch média pomocí tiskové hlavy. Inkoust je obvykle vodní nebo pigmentový. Inkoustový tisk je známý pro vysokou kvalitu tisku a je vhodný pro širokou škálu aplikací.

Tato technologie využívá speciální sublimační inkousty, které jsou nejprve tisknuty na speciální sublimační papír a poté sublimovány do povrchu polyesterových materiálů, jako jsou textilie a keramika. Sublimační tisk se často používá pro tisk na textilie, vlajky, podložky a další produkty.

Tato technologie využívá ultrafialové světlo k vytvrzení inkoustu okamžitě po aplikaci na povrch média. UV inkousty jsou tedy vytvrzovány UV světlem, což umožňuje rychlý a trvanlivý tisk na různé materiály, včetně plastů, skla, kovů a dřeva.

Tato technologie využívá latexové inkousty, které jsou aplikovány na povrch média a poté jsou zahřívány, aby se voda a rozpouštědla v inkoustu vypařila a zanechala pigmenty na povrchu. Latexový tisk poskytuje trvanlivý a odolný tisk, který je vhodný pro různé aplikace, včetně venkovní reklamy a interiérových dekorací.

Solventní tisk využívá solventní inkousty, které jsou rozpuštěny v organických rozpouštědlech. Tato technologie se často používá pro venkovní aplikace, jako jsou polepy vozidel, venkovní reklamy a billboardy.

Jedná se o specifickou variantu sublimačního tisku, která využívá termální přenos sublimačního inkoustu na povrch speciálního tiskového média, které je poté sublimováno do povrchu cílového materiálu.

Velkoformátové tiskárny, bez ohledu na použitou tiskovou technologii, pracují většinou na principu plotru. Plotr (plotter, souřadnicový zapisovač) je základní zařízení, které pro vytvoření požadovaného obrazu, textu nebo tvaru využívá řízeného pohybu tiskové (kreslící) hlavy nad tiskovým médiem. Podle mechanismu posuvu hlavy rozdělujeme plotry do dvou skupin:

Deskové plotry mají statickou pracovní plochu – desku, na které je fixováno tiskové médium. Nad touto plochou se pohybuje tisková hlava v osách X-Y podobně jako portálový jeřáb a postupně tak na tiskové médium přenáší požadovaný obraz

U stojanových plotrů se tisková (kreslící) hlava pohybuje pouze v jednom směru (osa X). Příčný pohyb (osa Y) je zajištěn samotným tiskovým médiem, které se pohybuje pomocí přítlačných válečků podobně jako u mandlu. Tato metoda je v oblasti velkoformátového tisku rozšířenější, protože nevyžaduje velkou zastavěnou plochu a omezení délky obrazu.

Poznámka: S názvoslovím je vždycky trochu potíž… :)
1. Nechci tvrdit, že ofsetový tisk není velkoformátový, protože i tímto způsobem je možné vytisknout velké formáty, např. plakáty; ALE je třeba počítat s tím, že velikost tisku u ofsetu je vždy omezená velikostí tiskového archu, resp. velikostí tiskových desek na nichž je založen princip ofsetového tisku.

2. Nechci tvrdit, že ani digitální tisk není velkoformátový, protože moderní produkční digitální stroje často vládnou funkcí tisku na tzv. prodloužený formát, která bývá deklarována jako velkoformátový tisk. Nicméně digitální tisk (resp. jeho nejběžnější forma) je vždy omezen šířkou i délkou tiskového archu (šířka obvykle 330 mm, délka prodlouženého formátu obvykle 600–1200 mm ).

3. Nechci tvrdit, že velkoformátový tisk není digitální, protože s ohledem na to, že využívá digitální přenos dat, se velkoformátový tisk za digitální dá určitě považovat, nikoli však se stejnými specifikacemi jako v koncepci digitálního tisku uvedené výše.

Pojem velkoformátový tisk je naprostou většinou dostupných zdrojů prezentován jako způsob tisku, který je realizován na speciálních strojích schopných vytisknout OPRAVDU velké formáty. Takové stroje většinou tisknou na materiál dodávaný v rolích. Délka potisknutého pásu je tedy s jistou nadsázkou nekonečná. Šířka výstupu je sice dána šířkou založené role a samozřejmě parametry stroje – může se pohybovat od několika desítek centimetrů až po několik metrů. To samo o sobě v sobě nese potenciál velké plochy, ale kromě toho na velkoformátový tisk mohou navazovat technologie, které umožňují složení vytisknutých pásů k sobě (svařováním, lepením, šitím), takže celkový obraz složený z několika pruhů může v celkové ploše dosahovat mnoha desítek metrů čtverečných.

3. Tisková média – materiály

Z hlediska tiskových médií (potiskovaných materiálů) je velkoformátový tisk poměrně dost flexibilní, ale samozřejmě ne všechno se dá tisknout na všem. S ohledem na požadovaný výsledek je nutné zvolit odpovídající zařízení – technologii tisku a typ tiskárny.

Velkoformátově se tiskne na papíry (v různých gramážích a povrchových úpravách), širokou škálu syntetických materiálů (zahrnující bannery, rollupy, samolepící fólie, fólie bez lepidla, magnetické fólie, perforované fólie, fólie na polepy aut a mnoho dalších), plátno (canvas), textilie až po různé deskové materiály (PVC, plexisklo, pěnové desky, hliníkové kompozitní desky atd.).

4. Multifunkční zařízení

V oboru velkoformátového tisku existují také multifunkční zařízení, která kombinují schopnosti tiskárny a řezacího plotteru do jednoho celku. Tato zařízení jsou schopna obě své funkce používat izolovaně nebo je spojit do jednoho výrobního procesu: v prvním kroku se vytiskne grafika a v druhém se pak vyřežou požadované tvary. Po prvotním nastavení si stroj řídí přechod od jedné funkce ke druhé sám, což má pozitivní dopad na přesnost a rychlost celého procesu. Typickým výstupem takové multifunkce jsou např. samolepky. 

V naší tiskárně využíváme pro velkoformátový tisk právě tento typ zařízení (solventní inkoustový tisk + řezací zařízení).