Tisk formulářů – nepropisovacích i samopropisovacích

Na míru vašim potřebám a požadavkům vyrábíme nepropisovací a samopropisovací (kopírovací) tiskopisy / formuláře / dotazníky / blankety – kvalitně, rychle, levně

Tiskopisy

Tiskopis jinak také formulář, blanket či dotazník – slouží ke sběru informací relevantních pro danou oblast zájmu. V zásadě se jedná o list papíru, který obsahuje předtištěný návodný text a prvky jako jsou tabulky, políčka, kolonky, rámečky, checkboxy a další strukturované údaje, které vyplňování požadovaných informací usnadňují. 

V dnešní době papírová forma tiskopisů do jisté míry předává svou vládu formě elektronické, nicméně papírovým formulářům zdaleka neodzvonilo – naše nabídka na tisk formulářů, dotazníků, blanketů – prostě tiskopisů – je stále aktuální a tento typ produktu je stále aktivně poptávaný.

Formulář pro rychlé zadání poptávky
a prostor pro vaše dotazy a požadavky.

Každý z nás se s tiskopisy běžně potkává v téměř každém oboru lidské činnosti – při návštěvě všech typů úřadů, pojišťoven, bank, pošt, ve sféře zdravotnictví, hospodářství, v obchodním či platebním styku… jako zaměstnanec, jako zaměstnavatel, jako občan atd. V každodenní firemní agendě (podle zaměření firmy) hrají svou neodmyslitelnou roli tiskopisy jako faktura, paragon, příjmové či výdajové pokladní doklady, pokladní deníky, kniha docházky (ano, i evidence docházky… i dnes se mnohdy provádí s propiskou v ruce místo čipu, karty nebo jiné chytré elektronické věci ;), žádanky o dovolenou (dovolenky), objednávky, dodací listy, zakázkové listy, přepravní listy, nákladní listy, záznamy o provozu, stavební deníky atd. Speciálním typem tiskopisů jsou tzv. samopropisy (viz níže). 

Samopropisy

Samopropis je zjednodušený název pro samopropisovací nebo také kopírovací tiskopis, formulář, dotazník či  blok (různé pojmenování téhož). Samopropisy jsou speciálním typem tiskopisů. Platí pro ně stejné charakteristiky jako pro nepropisovací formuláře (předtisknutý text, tabulky apod.) a k tomu ještě jedna navíc – používají se všude tam, kde  je potřeba z jednoho záznamu pořídit jednu či více kopií. Zapisovaný text se rovnou propisuje (kopíruje) na předem určený počet listů umístěných pod originálem.

Formulář pro rychlé zadání poptávky
a prostor pro vaše dotazy a požadavky.

Některé standardní propisovací formuláře se dají pořídit v papírnictví nebo v kancelářských potřebách, což je praktické pro ty, kteří spotřebují jeden bloček jednou za čas a nepotřebují na formulářích žádné zvláštnosti a vychytávky. Pro ostatní jsme tady my s nabídkou tisku samopropisů přesně podle vašich potřeb – v kolonkách tolik míst kolik potřebujete, „předvyplněné“ firemní údaje a s grafikou zpracovanou tak, aby zapadala do jednotného vizuálního stylu firmy (Corporate Design). 

Typické atributy samopropisů 

  • Samopropisy se tisknou na speciální druh(y) papíru, které mají schopnost předávat či přijímat propsané informace.
  • 1 složka (sada) samopropisu je tvořena 1 originálem a 1 či více kopiemi.
  • Kopie je možné barevně odlišovat (různými barvami zvoleného papíru).
  • Jednotlivé složky je možné personalizovat (číslovat).
  • Složky se obvykle slepují do bloku s podkladovým kartonem, celý blok může být opatřený obálkou (resp. krycím listem či titulní stranou).
  • Samopropisovací bloky je možné upravit podle speciálních požadavků např. zaoblením rohů, perforací apod.